Dansk Tidsskrift for Akutmedicin


Tidsskriftet åbner for submission septemer 2017

Deadline for submission er 12. oktober kl 12.00

Forventet første udgivelse er medio december 2017

Formålet med tidsskriftet er

 1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
 2. at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppen for tidsskriftet er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper der modtages til vurdering

 • Ledere
 • Danske resumeer af originalartikler
 • Statusartikler
 • Kvalitet og udviklingsartikler
 • Resume af afhandlinger
 • Kliniske retningslinjer
 • Protokolartikler
 • Case reports

Der udgives en manuskriptvejlening juli 2017 her på siden samt akutmedicin.org

Emner der behandles i tidsskriftet

 • visitation, modtagelse, differentialdiagnostik, klinisk beslutningstagning, behandling
 • kommunikation, patienttilfredshed, patientsikkerhed
 • patientforløb, snitfalder, tværsektorielt og tværfagligt arbejde
 • kvalitet, implementering, organisering, udvikling
 • uddannelse og supervision

Organisation

Tidsskriftet er forankret under Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA). 

Der er udpeget en faglig følgegruppe (advisory board) med repræsentanter fra DASEM og DAENA samt faglige, akademiske og organisatoriske ledere

 • Hans Kirkegaard (Professor AU)
 • Erika Christensen (Professor AAU)
 • Lars Rasmussen (Professor KU)
 • Christian Backer-Mogensen (Forskningsansvarlig overlæge Aabenraa)
 • Jette Møller Ahrensberg (Forskningsansvarlig overlæge Aarhus)
 • Peter Hallas (Forskningsansvarlig overlæge Køge)
 • Finn Erland Nielsen (Forskningsansvarlig overlæge Slagelse)
 • Thomas Andersen Schmidt (Forskningsansvarlig overlæge Holbæk)
 • Ole Mølgaard (Ledende overlæge Aarhus)
 • Birgitte Nybo (Ledende overlæge Bispebjerg)
 • Hanne Arildsen (kursusleder på akutuddannelsen RM/RN)
 • Annette Jakobsen (DAENA/ kursusleder på akutuddannelsen RM/RN)
 • Karin Dam Eikhof (DAENA/Klinisk sygeplejespecialist AAU)
 • Karin Bundgaard Mikkelsen (DAENA, post.doc. Aalborg),
 • Nikolaj Raaber (DASEM)
 • Christian Skjærbæk (DASEM, Ledende overlæge Randers)

Projektledelse m i etableringsfasen (2017-2018)

 • Julie Macenhauer (DASEM)
 • Marie Jessen (DASEM)

Redaktionen i etableringsfasen (2017-2018)

 • Projektledelsen (2 repræsentanter fra DASEM)
 • Karin Dam Eikhof (DAENA)
 • Karin Bundgaard Mikkelsen (DAENA)

Redaktionsassistent (praktisk og teknisk opgaveløsning)

 • Mikkel Heide Petersen (SOFAS)

Meddelelser

 
Der er ikke publiceret nogen meddelelser.
 
Flere meddelelser...