Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift


Tidsskriftets hjemmesidebillede

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (Danish Journal of Teaching and Learning in Higher Education) er publiceringskanal for universitetspædagogisk forskning og udvikling.

Formålet med Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er at bidrage til udvikling af og debat om universitetsundervisning, -pædagogik og studiekvalitet gennem publikation af forsknings- og formidlingsartikler inden for området.

Vi udgiver artikler baseret på empiri, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, forskningstilknyttede professionshøjskoleuddannelser samt universiteternes efteruddannelser.

Ønsker du at bidrage med en artikel eller oprette dig som bruger på DUT, kan du følge disse vejledninger (PDF åbner i ny fane): Oprettelse af bruger og Upload et nyt manuskript.

 

Læs DUT19 her

Meddelelser

 

Call for Papers DUT 22: Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet

 

Temanummer om ’Ledelse, udvikling og overlevelse på universitetet’

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (DUT) indkalder hermed bidrag til tidsskriftets 22. udgave. Med denne udgave ønsker DUT at sætte fokus på de organisatoriske udfordringer, universitetspædagogikken aktuelt står overfor. Temaet ’Ledelse, udvikling og overlevelse’ følger temaet for årets DUN-konference, hvorfor bidrag i form af forskningsartikler og faglige artikler er meget velkomne.

Deadline for indsendelse af manuskript er 26. august 2016.

 
Sendt: 2016-02-03 Mere...
 

Call for Papers DUT 21: Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og underviserperspektiver

 

DUT indkalder hermed bidrag til et temanummer med titlen ”Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og underviserperspektiver”.

I tilknytning til pædagogikum udvikler mange deltagere deres undervisning, og mange projekter, rapporter og portfolier skrevet i forbindelse med universitetspædagogikum indeholder nye og interessante universitetspædagogiske tiltag og refleksioner. Meget af det, der produceres i forbindelse med pædagogikum, fortjener at blive læst af mange andre undervisere, nye som gamle. Vi indbyder i dette nummer deltagere og tidligere deltagere på landets universitetspædagogikumkurser til at bidrage med en artikel om deres eget projekt med undervisningsudvikling.

Deadline for indsendelse af artikler til DUT 21 er d. 26. februar 2016.

 
Sendt: 2015-08-27 Mere...
 

DUT 19 er udkommet

 
DUT nr. 19 indeholder 1 leder, 6 artikler og 2 boganmeldelser. Artiklerne behandler ikke alene forskellige temaer. De vedrører også forskellige universitetspædagogiske niveauer. To artikler adresserer således på et mikroniveau de universitetsstuderendes oplevelse af deres læringsmiljø. Andre to artikler vedrører problemstillinger på makroniveauet, fx de udfordringer, der er knyttet til at være studieleder. På et metaniveau indeholder DUT nr. 19 en analyse af alle artikler publiceret i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Fra begyndelsen og til i dag. Endelig bringer vi anmeldelser af to aktuelle bøger: Den ene en universitetspædagogisk lærebog. Den anden en lærebog om vejledning af læger under uddannelse.  
Sendt: 2015-08-27
 
Flere meddelelser...
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK