Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift


Tidsskriftets hjemmesidebillede

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (Danish Journal of Teaching and Learning in Higher Education) er publiceringskanal for universitetspædagogisk forskning og udvikling.

Formålet med Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er at bidrage til udvikling af og debat om universitetsundervisning, -pædagogik og studiekvalitet gennem publikation af forsknings- og formidlingsartikler inden for området.

Vi udgiver artikler baseret på empiri, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, forskningstilknyttede professionshøjskoleuddannelser samt universiteternes efteruddannelser.

Ønsker du at bidrage med en artikel eller oprette dig som bruger på DUT, kan du følge disse vejledninger (PDF åbner i ny fane): Oprettelse af bruger og Upload et nyt manuskript.

Meddelelser

 

DUT16 er udkommet

 
DUT16 handler om progression igennem universitetsuddannelse. Progression refererer her både til den studerendes oplevelse af sammenhæng i læringsforløbet og til progression som undervisere og uddannelsesplanlæggere tilrettelægger uddannelsen efter. DUT 16 indeholder en leder, 4 artikler inden for temaet, 7 forskningsartikler udenfor temaet og 2 formidlingsartikler.  
Sendt: 2014-03-01
 
Flere meddelelser...


ISSN-nummer: 2245-1374

Hosted by The State and University Library - Aarhus