Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift


Tidsskriftets hjemmesidebillede

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (Danish Journal of Teaching and Learning in Higher Education) er publiceringskanal for universitetspædagogisk forskning og udvikling.

Formålet med Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er at bidrage til udvikling af og debat om universitetsundervisning, -pædagogik og studiekvalitet gennem publikation af forsknings- og formidlingsartikler inden for området.

Vi udgiver artikler baseret på empiri, teorier, begreber, metoder og erfaringer af relevans for universitetspædagogik bredt, dvs. i forhold til bachelor-, kandidat-, master- og ph.d.-uddannelser, åbne uddannelser, forskningstilknyttede professionshøjskoleuddannelser samt universiteternes efteruddannelser.

Ønsker du at bidrage med en artikel eller oprette dig som bruger på DUT, kan du følge disse vejledninger (PDF åbner i ny fane): Oprettelse af bruger og Upload et nyt manuskript.

Meddelelser

 

Call for Papers - DUT 18: Masseuniversitetets udfordringer: Dillemmaer og visioner i den danske universitetspædagogik

 

Temaet for DUT 18, "Masseuniversitetets udfordringer: Dilemmaer og visioner i den danske universitetspædagogik", omhandler de krav og udfordringer som masseuniversitetet i disse år står over for. Temaet tager et bredt afsæt i den aktuelle situation for universitetsuddannelserne i dag. I tidsskriftet inviterer vi til bidrag der tematiserer disse aktuelle udfordringer, hvad enten det er set ud fra universitetsunderviserens perspektiv, universitetspædagogens perspektiv, uddannelseslederens perspektiv eller den universitetspædagogiske forskers perspektiv.

DUT 18 udkommer i marts 2015. Deadline for artikelbidrag til nummeret er 28. august 2014.

Artikler uploades i DUTs artikelsystem her på siden. Se: ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/about/submissions

 
Sendt: 2014-05-07 Mere...
 

DUT16 er udkommet

 
DUT16 handler om progression igennem universitetsuddannelse. Progression refererer her både til den studerendes oplevelse af sammenhæng i læringsforløbet og til progression som undervisere og uddannelsesplanlæggere tilrettelægger uddannelsen efter. DUT 16 indeholder en leder, 4 artikler inden for temaet, 7 forskningsartikler udenfor temaet og 2 formidlingsartikler.  
Sendt: 2014-03-01
 
Flere meddelelser...


ISSN-nummer: 2245-1374

Hosted by The State and University Library - Aarhus