Journalistica - Tidsskrift for forskning i journalistik


Tidsskriftets hjemmesidebillede


Meddelelser

 

Ny udgave udkommet

 

En ny udgave af Journalistica er udkommet.

Temaet er et åben nummer uden fælles tema. Udgaven er redigeret af Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og omfatter seks artikler.

 

CHRISTINE ISAGER:

Haderen, elskeren og læseren:
Holdning, underholdning og pædagogisk potentiale i essayistisk skrivelitteratur

 

MICHAEL EJSTRUP OG JONAS NYGAARD BLOM:

Hvad eller va?:
Indholdsgenkendelse af meget bogstavnær og mindre bogstavnær udtale i dansk mediesprog

 

LISBETH MORLANDSTØ OG BIRGIT RØE MATHISEN:

Universitetet i Nordland

Kommentarjournalistikk på nett
– en løsning for å nå unge lesere?

 

HEIDI JØNCH-CLAUSEN:

Fra hvad til hvorfor?
Subjektive formidlingsaktiviteter i valgreportager 1990-2007

 

EJVIND HANSEN:

Journalistik som en hermeneutisk og dekonstruktiv intervention i den distribuerede offentlighed

 

FLEMMING SVITH:

Kampene, som styrer journalister og nyhedsmedier
– frispark og frispilninger i Bourdieus feltteoretiske arbejde


Det nye nummer downloades ved at klikke på forsidebilledet - nederst på denne side - og derefter klikke på pdf i højre side.

 
Sendt: 2015-12-29
 

Call for papers

 

Call for papers - Journalistica - åbent tema

 

Journalistica udkommer i starten af 2016 med åbent tema. Alle artikler med forskning i journalistik kan derfor optages efter den almindelige bedømmelsesprocedure med to anonyme bedømmere. Center for Journalistik fra Syddansk Universitet står for nummeret.

 

Deadline for artikler til bedømmelse er 1. oktober 2015.

 

Det er vigtigt, at overholde Journalisticas retningslinjer for referencer, layout osv., da det letter bedømmelse og layout-proces væsentligt. Artiklernes maksimale længde er 34.000 anslag inklusive mellemrum (og tabeller, litteraturliste m.m.). Der optages artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk.

 

Retningslinjer findes her:

 

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/journalistica/about/submissions#authorGuidelines

 

Artikler sendes direkte til redaktøren af næste nummer:

 

Arjen van Dalen

avd@sam.sdu.dk

 

 

Om Journalistica:

Journalistica optager artikler om forskning i journalistik, og er dermed ikke et tidsskrift for medieforskning, kulturforskning, politisk forskning eller andre tilgrænsende forskningsområder/tidsskrifter med derimod alene forskning, der har journalistik som forskningsobjektet. Medie-, kultur- og politiske udviklinger er af betydning for journalistikken, men artikler vil kun kunne optages, hvis journalistikken og konsekvenser for journalistikken står i centrum af artiklerne.

Tidsskriftet accepterer kun originale artikler, som ikke er indsendt til andre tidsskrifter eller publikationer. De vil blive bedømt af mindst to anonyme, faglige bedømmere, som den ansvarshavende redaktør udpeger.

Journalistica bestræber sig på at være et tidsskrift, som ikke alene giver læseren oplevelsen ”hvor var det klogt”, men også oplevelsen ”hvor blev jeg klog”. Der lægges derfor stor vægt på den formidlingsmæssige side af artiklerne. Artikler kan derfor afvises alene ud fra formidlingsmæssige vurderinger.

 
Sendt: 2015-05-29 Mere...
 
Flere meddelelser...

Nr. 1 (2015): Åbent tema


Forside
Klik på forsidebilledet for at komme til artiklerne.