Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Meddelelser

 

Call: LOM#17 (English): Portfolio, reflection and feedback

 
This issue focuses on the portfolio and its many different applications in both youth and further education. We are looking for articles that illustrate the full spectre of potential and forms of support and welcome a variety of genres; articles on existing experiences using the portfolio method, reviews of research and books on the portfolio method, evaluations of its effects and qualities with respects to educational challenges, pedagogic innovation and experiments with the method etc.  
Sendt: 2016-09-29 Mere...
 

Call: LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback

 

Dette temanummer sætter fokus på portfolioen og dens mange forskellige anvendelsesmuligheder ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi efterlyser artikler inden for bredden af potentialer og understøttelsesformer. Samtidig efterlyser vi artikler inden for et bredt spektrum af genrer: artikler om eksisterende erfaringer med brug af portfoliometoden, reviews af forskning og bøger om portfoliometoden, evalueringer af dens effekter og kvalitet ift. uddannelsesmæssige udfordringer, didaktiske nytænkninger af og eksperimenter med metoden, etc.

 
Sendt: 2016-09-29 Mere...
 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning

Dette nummer af LOM sætter fokus på learning design i praksis, herunder eksempler på nye måder at tænke pædagogik, didaktik, metoder og læringsmiljøer på. Med reformer i hele uddannelsessystemet er fokus blevet flyttet fra undervisning til læring og samtidig er der sat yderligere fokus på den digitale dimension. Der er kommet større fokus på, om de studerende opfylder læringsmålene, end hvilken undervisning, der har lagt til grund for opfyldelsen af læringsmålene. Undervisning handler derfor ikke længere hovedsageligt om formidling af det faglige stof, men i højere grad hvordan man kan skabe læringsmiljøer, der sætter den studerende i centrum for egen læring på en aktiv, undersøgende og praksisnær måde. Dette paradigmeskifte har medført, at metoder som fx læringsmålstyret undervisning, flipped learning, multimodale learning designs mv. er kommet i fokus.

Indholdsfortegnelse

Artikler

Anne-Mette Nortvig
PDF
Inger-Marie Falgren Christensen, Christopher Kjær, Bo Lüders, Jan Apollo, Pernille Stenkil Hansen
PDF
Chresteria Neutszky-Wulff, Susanne Rosthøj, Inez Harker-Schuch, Victoria Jae Chuang, Henrik Bregnhøj, Christian Bugge Henriksen, Michael May
Henrik Bregnhøj, Chresteria Neutzsky-Wulff, Martin Gustaf Ehrensvärd, Susanne Rosthøj, Camilla Sichlau Bruun, Inez Estelle Harker-Schuch, Marin Lysák, Victoria Jae Chuang
Rikke Berggreen Paaskesen, Rikke Toft Nørgård
PDF
Victoria Jae Chuang, Alejandro Ceballos, Helle Bundgaard, Peter Furu, Henrik Bregnhøj, Inez Harker-Schuch, Christian Bugge Henriksen
Henrik Hein Lauridsen, Cita Nørgård, Rie Castella Toftegaard
PDF
Inger-Marie Falgren Christensen, Mette Dam Laursen, Jacob Bøggild, Torsten Bøgh Thomsen
Kim Haagen Mathiesen, Mathias Helbo Nedergaard, Rikke Toft Nørgård
Christina Juul Jensen, Lise Stenbæk, Helle Bundgaard
PDF
Ulla Lunde Ringtved, Christian Wahl, Gianna Belle, Anita Clemmensen
PDF
Christian Bugge Henriksen, Henrik Bregnhøj, Susanne Rosthøj, Alejandro Ceballos, Henrik Kaas, Inez Harker-Schuch, Ingelise Andersen, Søren Larsen, Michael May
Henriette Lorenzen, Isa Neimann Thomasen
PDF
Inez Estelle Harker-Schuch, Henrik Bregnhøj, Victoria Jae Chuang, Peter Furu, Ingelise Andersen, Christian Bugge Henriksen
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK