Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Netbaseret formidling, læring og samarbejde
Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde - med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året og er udelukkende tilgængeligt online.

Læring og Medier er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). Se de tidligere numre udgivet i UNEV-regi.

Meddelelser

 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer

Redaktører: Uwe Wollin og Lillian Buus

Dette nummer af LOM sætter fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Med ‘fremtiden undervisningsmiljøer’ tænkes her bl.a. på brug af digitale medier i undervisningen, og hvordan disse er tænkt sammen med de fysiske rammer for undervisningen med henblik på at inddrage virtuelle rum i de fysiske rum og / eller samle fysiske adskilte undervisningsrum i et fælles undervisningsmiljø. Et andet perspektiv på ‘fremtidens undervisningsmiljøer’ der lige nu er oppe i tiden er Massive Open Online Courses (MOOC), men der er også interessante perspektiver indenfor alternativ indretning af fysiske undervisnings- eller studiemiljøer.

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Fremtidens undervisningsmiljøer PDF
Lillian Buus, Uwe Wollin

Artikler

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? – tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser PDF
Volkmar Engerer
Live videotransmitteret undervisning PDF
Rikke Ørngreen, Karin Levinsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen, Karen Louise Møller
Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder PDF
Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen
MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark PDF
Hanne Wacher Kjærgaard, Lars Peter Bech Kjeldsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen
Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen PDF
Anne-Mette Nortvig, Kathrine Krageskov Eriksen
Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser PDF
Tom Nyvang, Susanne Dau
Synkrone online læringsmiljøer – didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier PDF
Karsten Gynther, Ove Christensen, Rasmus Jørnø
Potentialer og problematikker ved livestreaming og fastholdelse af undervisning PDF
Sarai Løkkegaard, Thomas Ryberg
Global Classroom - videokonference i undervisning PDF
Flemming Nielsen
Online farmakologi i det virtuelle laboratorium PDF
Mads Ronald Dahl, Elise Røge Hedegaard, Peter Musaeus


ISSN-nummer: 1903-248X

Hosted by The State and University Library - Aarhus