Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Netbaseret formidling, læring og samarbejde
Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde - med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året og er udelukkende tilgængeligt online.

Læring og Medier er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). Se de tidligere numre udgivet i UNEV-regi.

Meddelelser

 

Call: LOM #13: (English) Quality in technology enhanced learning and learning analytics

 

This issue of LOM focuses on quality in technology enhanced learning and in virtual learning environments and on the application of learning analytics at universities and university colleges.

The latest reforms in the field of education, including the recent reform of the Danish folkeskolen has brought into focus our current knowledge on the quality of teaching and learning, i.e. evidence of the effect of various teaching and learning methods on the one hand and on the other hand documentation of the individual pupil’s or student’s progress. In higher education we have been provided with a series of (new) quality indicators embedded in the accreditation of education programmes.

 
Sendt: 2014-10-24 Mere...
 

Call: LOM #13: Kvalitet i IKT-støttede læringsmiljøer & learning analytics

 

Dette nummer af LOM sætter fokus på kvalitet i den ikt-støttede undervisning og på anvendelsen af learning analytics på universiteter og UCer.

Med de nyeste reformer indenfor uddannelsesområdet, herunder den seneste reform af folkeskolen, er der kommet mere fokus på, hvad vi ved om kvaliteten af undervisningen, altså evidens for effekten af de forskellige tilrettelæggelsesformer på den ene side og på den anden side dokumentation af den enkelte elev eller studerendes progression. I de videregående uddannelser har vi også fået en række (nye) udtryk for kvalitetsmål indlejret i uddannelsesakkrediteringerne.

 
Sendt: 2014-10-24 Mere...
 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 7, Nr. 12 (2014): Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

I dette temanummer lægges der op til, at dele erfaringer og best practice man har gjort sig med digitalisering af færdighedstræning og anden inddragelse af medier i simulations- og laboratorieområder på det natur- og sundhedsvidenskabelige felt samt de tekniske videnskaber.

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser PDF
Cita Nørgård, Peter Fridorff-Jens, Mads Ronald Dahl

Artikler

Bedside Ipad videooptagelser som læringsredskab i klinisk psykiatri PDF
cecilie Fog-petersen, Sidse Arnfred
Når design af færdighedstræning er udgangspunkt for design af et færdighedslaboratorium i klinisk biomekanik PDF
Cita Nørgård, Henrik Hein Lauridsen, Søren Bech
Online dagbogen i praktik- og klinikforløb på sundhedsvidenskabelige uddannelser PDF
Janne Saltoft Hansen, Jeanette Lyk, Sanne Pedersen
Undervisning baseret på færdighedstræning via online aktiviteter med løbende feedback PDF
Susanne Rosthøj
Digitalisering af undervisningen i almen patologi PDF
Ben Vainer, Carina Kirstine Klarskov, Niels Werner Mortensen, Paul Meyer Mai, Flemming Fryd Johansen
Udvikling og brug af web-baserede apps PDF
Yousif Subhi, Kim Thestrup Foss, Mikael Johannes Vuokko Henriksen, Tobias Todsen
Digitalisering af OSKE – En digitaliseret eksamen på godt og ondt PDF
Kristian Krogh, Eivind Ortind Simonsen, Mads Ronald Dahl, Ulla Breth Knudsen
Workshops med patient videocases PDF
Thomas Balslev, Anne Leegaard
Styrket færdighedstræning eller afsporende forstyrrelse? Digitalisering af undervisning i øvelseslaboratorier på professionsuddannelserne PDF
Marianne Nielsen, Kathrine Krageskov Eriksen

Artikler uden for tema

Using Photostory, MovieMaker and Voki to motivate Danish Upper Secondary Students to learn German language and culture – An empirical qualitative study of students’ perceived intrinsic motivation PDF
Lisbet Pals Svendsen, Margrethe Smedegaard Mondahl, Zaki Faizi


ISSN-nummer: 1903-248X

Hosted by The State and University Library - Aarhus