Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Netbaseret formidling, læring og samarbejde
Læring og Medier (LOM) er et webbaseret, elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde. Læring og Medier er samtidigt et forum for udveksling af erfaringer med brug af formidling, e-læring og e-baseret samarbejde - med udsyn til internationale tendenser og forskning, der kan støtte en kvalitetsbaseret udvikling af området på danske og skandinaviske institutioner.

Læring og Medier udkommer to gange om året og er udelukkende tilgængeligt online.

Læring og Medier er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV). Se de tidligere numre udgivet i UNEV-regi.

Meddelelser

 

Call: LOM#12: (English) The process of digitizing skills training and excercises in laboratories

 

The next issue of LOM focuses on how to digitize the process of skills training at the universities and university colleges. Thus, we call for articles on this matter.

The technological development has increased the number of digital educational offers. Therefore, many study programmes have integrated the use of digital media in their lectures as part of the curriculum. Examples include role play, teaching with virtual cases, language skills training, simulating training skills, digital laboratories etc.

 
Sendt: 2014-01-24 Mere...
 

Call: LOM#12: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

 

Artikler ønskes til temanummer, der sætter fokus på digitalisering af færdighedstræning indenfor Universitetsverdenen og University Colleges. Den teknologiske udvikling har eskaleret mængden af digitaliserede træningstilbud, der i højere grad indgår som en naturlig del af undervisningen på flere uddannelsesområder. Af eksempler kan nævnes simulerede rollespil, virtuel case undervisning, sproglig færdighedstræning, færdighedssimulatorer, digitale laboratorier.

I dette temanummer lægges der op til, at dele erfaringer og best practice man har gjort sig med digitalisering af færdighedstræning og anden inddragelse af medier i simulations- og laboratorieområder på det natur- og sundhedsvidenskabelige felt samt de tekniske videnskaber.

 
Sendt: 2014-01-24 Mere...
 

Tema og redaktører på kommende numre af LOM

 

Oversigt over kommende temaer og redaktører i Tidsskriftet Læring og Medier

 
Sendt: 2010-11-10 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 6, Nr. 11 (2013): Fremtidens undervisningsmiljøer

Redaktører: Uwe Wollin og Lillian Buus

Dette nummer af LOM sætter fokus på fremtidens undervisningsmiljøer på universiteter og UCer. Med ‘fremtiden undervisningsmiljøer’ tænkes her bl.a. på brug af digitale medier i undervisningen, og hvordan disse er tænkt sammen med de fysiske rammer for undervisningen med henblik på at inddrage virtuelle rum i de fysiske rum og / eller samle fysiske adskilte undervisningsrum i et fælles undervisningsmiljø. Et andet perspektiv på ‘fremtidens undervisningsmiljøer’ der lige nu er oppe i tiden er Massive Open Online Courses (MOOC), men der er også interessante perspektiver indenfor alternativ indretning af fysiske undervisnings- eller studiemiljøer.

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Fremtidens undervisningsmiljøer PDF
Lillian Buus, Uwe Wollin

Artikler

Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? – tilgængeliggørelse og formidling i elektroniske læreomgivelser PDF
Volkmar Engerer
Live videotransmitteret undervisning PDF
Rikke Ørngreen, Karin Levinsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen, Karen Louise Møller
Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder PDF
Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen
MOOCs - perspektiver for UC-sektoren i Danmark PDF
Hanne Wacher Kjærgaard, Lars Peter Bech Kjeldsen, Vibe Alopaeus Jelsbak, Thomas Bendsen
Teknologistøttet simulationsundervisning som translokation for teoretisk viden og praktisk handlen PDF
Anne-Mette Nortvig, Kathrine Krageskov Eriksen
Læringsrum og vidensudvikling i professionuddannelser PDF
Tom Nyvang, Susanne Dau
Synkrone online læringsmiljøer – didaktisk design for synkron undervisning understøttet af digitale teknologier PDF
Karsten Gynther, Ove Christensen, Rasmus Jørnø
Potentialer og problematikker ved livestreaming og fastholdelse af undervisning PDF
Sarai Løkkegaard, Thomas Ryberg
Global Classroom - videokonference i undervisning PDF
Flemming Nielsen
Online farmakologi i det virtuelle laboratorium PDF
Mads Ronald Dahl, Elise Røge Hedegaard, Peter Musaeus


ISSN-nummer: 1903-248X

Hosted by The State and University Library - Aarhus