Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Meddelelser

 

Call: LOM#17 (English): Portfolio, reflection and feedback

 
This issue focuses on the portfolio and its many different applications in both youth and further education. We are looking for articles that illustrate the full spectre of potential and forms of support and welcome a variety of genres; articles on existing experiences using the portfolio method, reviews of research and books on the portfolio method, evaluations of its effects and qualities with respects to educational challenges, pedagogic innovation and experiments with the method etc.  
Sendt: 2016-09-29 Mere...
 

Call: LOM#17: Portfolio, refleksion og feedback

 

Dette temanummer sætter fokus på portfolioen og dens mange forskellige anvendelsesmuligheder ved ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Vi efterlyser artikler inden for bredden af potentialer og understøttelsesformer. Samtidig efterlyser vi artikler inden for et bredt spektrum af genrer: artikler om eksisterende erfaringer med brug af portfoliometoden, reviews af forskning og bøger om portfoliometoden, evalueringer af dens effekter og kvalitet ift. uddannelsesmæssige udfordringer, didaktiske nytænkninger af og eksperimenter med metoden, etc.

 
Sendt: 2016-09-29 Mere...
 

Call: LOM #16 (English): Learning design in practice – cases and experiences from online and blended learning

 
In this issue of LOM, we focus on learning design in practice, including examples of new ways of thinking about pedagogy, design and planning, methods and learning environments. Reforms in the entire educational system have shifted focus from teaching to learning, and at the same time additional emphasis has been placed on the digital dimension. Whether students fulfil the learning goals are brought into focus rather than the underlying teaching.  
Sendt: 2016-04-18 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 9, Nr. 15 (2016): Learning design: pædagogiske og didaktiske modeller for undervisningsudvikling, kvalitetssikring og effektivisering på de videregående uddannelser

Learning design og andre lignende, modelbaserede tilgange for undervisningsudvikling vinder i større og større grad indpas ved såvel udenlandske som danske uddannelsesinstitutioner. Den modelbaserede tilgang har bl.a. vist sig nyttig til at kvalitetssikre anvendelsen af teknologi i undervisningen, at få konkretiseret pædagogisk teori til håndgribelige modeller og værktøjer for undervisningsudvikling målrettet underviserne samt muliggjort genbrug og deling af god praksis. Endvidere rummer tilgangen et forretningsmæssigt potentiale, da undervisningsudviklingen kan systematiseres og således også være med til at realisere teknologiens potentialer for øget kvalitet i uddannelser og effektivisering.

Med de seneste reformer af uddannelsessystemet er fokus blevet flyttet fra undervisning til læring, og samtidig er der sat yderligere fokus på den digitale dimension. Der er kommet større fokus på læringsmål, ligesom den politiske dagsorden understreger, at uddannelsesinstitutionerne skal uddanne flere kandidater af højere kvalitet for færre penge. 

I dette nummer af LOM sætter vi fokus på learning design og andre modelbaserede måder at tænke didaktik, metoder og læringsmiljøer ved de videregående uddannelser. Vi inviterer derfor både artikler om eksisterende erfaringer med brug af learning design og pædagogiske/didaktiske modeller, reviews af forskningen i og bøger inden for feltet samt artikler om nye modeller for e-læring og metoder målrettet særlige udfordringer så som fx undervisningsdifferentiering, tilrettelæggelse af fjernundervisning og færdighedstræning. Ydermere inviterer vi også artikler af mere forretningsmæssig og strategisk karakter, herunder bidrag, der adresserer de kvalitetsmæssige og økonomiske potentialer og konsekvenser ved introduktionen af learning design og pædagogiske modeller i de videregående uddannelser. 

Indholdsfortegnelse

Artikler

Solvej Videbaek, Nikolaj Bøgh, Ellen Hollands Steffensen, Søren Gullaksen
Evangelia Triantafyllou, Lise Busk Kofoed, Hendrik Purwins, Olga Timcenko
Jens Jørgen Hansen, Kirstin Remvig
PDF
Mikkel Godsk, Janne Saltoft Hansen
PDF
Anne Kristine Petersen, Astrid Margrethe Hestbech, Peter Bukovica Gundersen
Jacob Davidsen, Ulla Konnerup
PDF
Mie Buhl
Kenneth Hansen, Kristian Nøhr Jensen
PDF

Artikler uden for tema

Simon Heilesen, Søren Davidsen
PDF
Nina Bonderup Dohn, Hanne Skipper Degnebolig, Pernille Holm Lindhardt, Kirsten Lund
PDF
Lillian Gran
PDF
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK