Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)


Læring og Medier (LOM) er et elektronisk tidsskrift om anvendelse af it og digitale medier til formidling, læring, kompetenceudvikling og samarbejde.

Meddelelser

 

Call: LOM#18: Systemer, portaler og platforme mellem styring og frihed

 

De fleste danske uddannelsesinstitutioner har inden for de senere år implementeret større it-systemer og indkøbt nye teknologier til at understøtte uddannelsesaktiviteterne. Der er først og fremmest tale om teknologiske systemer, portaler og platforme, der eksempelvis betegnes som e-læringssystemer, læringsportaler, Learning Management Systems, Virtual Learning Environments.

Inden for ungdomsuddannelsesområdet og de videregående uddannelser er e-læringssystemer såsom Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard og Canvas blevet implementeret, mens man på folkeskoleområdet er i gang med at udrulle Brugerportalsinitiativet, der blandt andet involverer, at samtlige folkeskoler implementerer en læringsplatform.

I dette temanummer af tidsskriftet Læring og Medier ønsker vi at sætte fokus på de pædagogiske og didaktiske implikationer ved indførelsen af sådanne systemer, portaler og platfore. I temanummeret ønsker vi at belyse følgende problemstillinger:

  • Hvad er en læringsportal/en læringsplatform?
  • Hvilke rammer og mulighedsrum opstiller teknologierne?
  • Hvordan begrænser og/eller fremmer systemerne undervisernes pædagogiske og didaktiske muligheder?
  • Er der en indbygget pædagogik/didaktik i systemerne, eller skal denne rammesættes?
  • Er der tale om en “udlicitering” af pædagogiske og didaktiske metoder til systemudviklere, eller bliver pædagogikken og didaktikken sat fri på nye måder?
Tidsskriftet modtager både teoretiske artikler med diskussioner af teknologier, teknologiforståelse og pædagogik/didaktik og empirisk baserede artikler om undersøgelser af og erfaringer med brug af it-systemer i pædagogiske praksisser.
 
Sendt: 2017-03-20 Mere...
 

Call: LOM#18 (English): Systems, portals and platforms between regulation and freedom

 

Within the last few years, most educational institutions have implemented large-scale IT systems to support educational activities. First and foremost, institutions have bought systems, portals or platforms, also known as Learning Management Systems or Virtual Learning Environments.

Within Danish secondary and higher education institutions, systems such as Moodle, Fronter, itslearning, Lectio, Blackboard and Canvas have been implemented. Within primary education, Danish schools are currently a part of a national initiative called “Brugerportalsinitiativet” that involves the implementation of learning platform within all Danish primary schools.

In this issue of the Learning and Media journal, we wish to focus on the pedagogical and didactical implications of introducing such systems, portals and platforms within an educational setting. This issue wishes to address the following questions:

  • What is a learning platform or a Learning Management System?
  • What opportunities does the technology offer?
  • How does the technology limit or enhance the teacher’s pedagogical opportunities?
  • Do the systems have a build-in pedagogy?
  • Do we “outsource” pedagogical and didactical methods to system developers, or does the technology expand the pedagocial and didactical freedom?

The journal accepts both theoretical papers and empirically based papers involving studies of us of IT systems in educational contexts.

 
Sendt: 2017-03-20 Mere...
 

Call: LOM#17 (English): Portfolio, reflection and feedback

 
This issue focuses on the portfolio and its many different applications in both youth and further education. We are looking for articles that illustrate the full spectre of potential and forms of support and welcome a variety of genres; articles on existing experiences using the portfolio method, reviews of research and books on the portfolio method, evaluations of its effects and qualities with respects to educational challenges, pedagogic innovation and experiments with the method etc.  
Sendt: 2016-09-29 Mere...
 
Flere meddelelser...

Årg. 9, Nr. 16 (2016): Learning design i praksis – cases og erfaringer fra online- og blended learning

Dette nummer af LOM sætter fokus på learning design i praksis, herunder eksempler på nye måder at tænke pædagogik, didaktik, metoder og læringsmiljøer på. Med reformer i hele uddannelsessystemet er fokus blevet flyttet fra undervisning til læring og samtidig er der sat yderligere fokus på den digitale dimension. Der er kommet større fokus på, om de studerende opfylder læringsmålene, end hvilken undervisning, der har lagt til grund for opfyldelsen af læringsmålene. Undervisning handler derfor ikke længere hovedsageligt om formidling af det faglige stof, men i højere grad hvordan man kan skabe læringsmiljøer, der sætter den studerende i centrum for egen læring på en aktiv, undersøgende og praksisnær måde. Dette paradigmeskifte har medført, at metoder som fx læringsmålstyret undervisning, flipped learning, multimodale learning designs mv. er kommet i fokus.

Indholdsfortegnelse

Artikler

Anne-Mette Nortvig
PDF
Inger-Marie Falgren Christensen, Christopher Kjær, Bo Lüders, Jan Apollo, Pernille Stenkil Hansen
PDF
Chresteria Neutszky-Wulff, Susanne Rosthøj, Inez Harker-Schuch, Victoria Jae Chuang, Henrik Bregnhøj, Christian Bugge Henriksen, Michael May
Henrik Bregnhøj, Chresteria Neutzsky-Wulff, Martin Gustaf Ehrensvärd, Susanne Rosthøj, Camilla Sichlau Bruun, Inez Estelle Harker-Schuch, Marin Lysák, Victoria Jae Chuang
Rikke Berggreen Paaskesen, Rikke Toft Nørgård
PDF
Victoria Jae Chuang, Alejandro Ceballos, Helle Bundgaard, Peter Furu, Henrik Bregnhøj, Inez Harker-Schuch, Christian Bugge Henriksen
Henrik Hein Lauridsen, Cita Nørgård, Rie Castella Toftegaard
PDF
Inger-Marie Falgren Christensen, Mette Dam Laursen, Jacob Bøggild, Torsten Bøgh Thomsen
Kim Haagen Mathiesen, Mathias Helbo Nedergaard, Rikke Toft Nørgård
Christina Juul Jensen, Lise Stenbæk, Helle Bundgaard
PDF
Ulla Lunde Ringtved, Christian Wahl, Gianna Belle, Anita Clemmensen
PDF
Christian Bugge Henriksen, Henrik Bregnhøj, Susanne Rosthøj, Alejandro Ceballos, Henrik Kaas, Inez Harker-Schuch, Ingelise Andersen, Søren Larsen, Michael May
Henriette Lorenzen, Isa Neimann Thomasen
PDF
Inez Estelle Harker-Schuch, Henrik Bregnhøj, Victoria Jae Chuang, Peter Furu, Ingelise Andersen, Christian Bugge Henriksen
Julie Hougaard Overgaard, Jesper Bruun, Michael May, Linda Udby
Nicolas Caesar Petersen, Linda Udby
Ole Eggers Bjælde, Rasmus Brøgger Najbjerg
PDF

Artikler uden for tema

Helene Meldgaard Pedersen, Gritt Bennedsen, Regine Grytnes
PDF
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK