Årg. 20, Nr. 52 (2005)

Børnelitteratur

Passage tager i dette nummer fat på børnenes bøger og læser dem som værker, der er præcis lige så interes­sante og spændende som de voksnes lit­tera­tur.

Passage vil tilbage­erobre den førhen så ghettoiserede og for­kætrede genre fra pædago­gikkens og sociol­ogiens områder og placere den der, hvor den også hører hjemme, nemlig i litteraturens verden. Børnelitteratur er også kunst.

Nummeret bringer os vidt omkring. Vi begynder med den danske børnebogs fødsel, undersøger sammenhængen mellem illustra­tioner og tekst i billedbogen og udforsker grænselandet mellem børne- og voksenbøger.

Indholdsfortegnelse

Artikler

Redaktionelt forord PDF
Passage Redaktionen
Arvegods - Fire punktnedslag i forestillinger om barndom og børnelitteratur i dansk børnelitteraturs historie PDF
Nina Christensen
Ordet fanger - om voksne børnebogsforfattere og omvendt PDF
Line Beck Rasmussen
Satire og grotesktræk i den fantastiske fortælling for børn - med Ole Lund Kirkegaards Gummi-Tarzan som eksempel PDF
Anna Karlskov Skyggebjerg
Stemme, magt og genus i børne- og ungdomslitteraturen PDF
Maria Nikolajeva
Tre Haiku PDF
Malthe Erslev Andersen
Vandringer i tid og rum - Indre og ydre rum i billedbogen PDF
Elina Druker
1001 firkanter – om Louis Jensens firkantede historier PDF
Rikke Finderup, Max Ipsen
De dværge der rider på horn - eller Kunsten at synge andre sange PDF
Peter Mouritzen
Børnelitteratur er kanon PDF
Torben Weinrich
FLERE BØRN PÅ SYRE NU! - Det kanoniske potentiale i 70’er-avantgardens børnebogsexil PDF
Lars Bukdahl
Det egensindige barn PDF
Brødrene Grimm
Bidragydere PDF
Passage Passage


ISSN-nummer: 1904-7797

Hosted by The State and University Library - Aarhus