Skandinaviske Sprogstudier


CALL FOR PAPERS

Redaktionen har for temasektionen i Skandinaviske Sprogstudier 2 valgt overskriften

SPROG OG IDENTITET

Vi modtager artikler med bidrag til belysning af forholdet mellem sprog og psykisk identitet eller sprog og social identitet.

Forslaget tager udgangspunkt i en teoretisk uenighed. Inden for kritisk diskursanalyse, konversationsanalyse samt mere bredt inden for socialkonstruktivismen har man hævdet, at sproget ikke blot former den sociale realitet, mennesket lever i, men også det enkelte individ - at mennesket i bund og grund er et socialt væsen i kraft af det sprog, det taler. I modsætning hertil har man i handlingsteori, kognitiv semantik og kognitionsvidenskaberne generelt fremført det synspunkt, at en stor del af den menneskelige identitet er forankret i præsproglig perception og handlen, og at det sociale må forklares herudfra.

Hvem har ret? Eller rettere: Hvor meget har hver især ret? Det er stadig et uafklaret spørgsmål, som det bl.a. kræver detailstudier inden for sprogbrugsanalyse, sprogpsykologi og sociolingvistik at få belyst.

Vi vil fra redaktionens side gerne invitere alle sproginteresserede til gennem teoretiske eller empiriske studier at bidrage til belysningen af sprogets rolle i den menneskelige individuelle og sociale identitetsdannelse i skæringspunktet mellem mere socialkonstruktivistiske og mere handlingsteoretiske og kognitionsvidenskabelige angrebsmåder.

Skandinaviske Sprogstudier inviterer derudover til at indsende artikler til den åbne sektion. Det kan være artikler om sproglige emner af enhver art, som kan have interesse for skandinaviske sprogforskere.

Endelig inviterer vi til at indsende kritiske kommentarer til artiklerne i første nummer af Skandinaviske Sprogstudier.

Profil

Skandinaviske Sprogstudier er et peer reviewed online-tidsskrift hvor du kan orientere dig om den nyeste sprogforskning i Skandinavien. Tidsskriftet omfatter artikler inden for en bred vifte af sprogvidenskabens discipliner, herunder grammatik, semantik, tekstlingvistik og pragmatik. Artiklerne repræsenterer endvidere forskellige faglige tilgangsvinkler, herunder filosofiske, psykologiske, sociologiske, retoriske og didaktiske. På tværs af denne mangfoldighed lægger redaktionen vægt på at præsentere tematisk relaterede undersøgelser og diskussioner, både inden for de enkelte numre og løbende, fra nummer til nummer.

Som skandinavisk tidsskrift prioriterer Skandinaviske Sprogstudier at formidle sprogforskning der er knyttet til Skandinavien enten institutionelt eller emnemæssigt. Ligeledes giver det mulighed for at formidle forskning på et skandinavisk sprog.

Skandinaviske Sprogstudier redigeres af medarbejdere ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet og udkommer to gange om året. Tidsskriftet har virtuelt hjemsted på Statsbiblioteket i Århus.

Tidsskriftets baggrund

Skandinaviske Sprogstudier bygger videre på platformen for Tidsskrift for Sprogforskning (http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/tfs); men redaktionen er udskiftet, og profilen ændret. Tidsskrift for Sprogforskning blev udgivet første gang i 2003 med Volkmar Engerer og Harald von Hielmcrone som redaktører. Den nye redaktion består af Peter Widell, Simon Borchmann og Ulf Dalvad Berthelsen.Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK